Polskie Towarzysktow Laryngektomowanych
     
Zjazd Delegatów 9 lipiec 2021r.
W dniu 9 lipca 2021 r. Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym przy ulicy Jagiellońskiej 38A w Zabrzu odbył się Zjazd Delegatów na którym obecnych było 16 delegatów z następujących OR:
Z Wrocławia, Gdańska, Bielska-Białej, Kielc, Zamościa oraz Zabrza. Nieobecni z powodu pandemii byli delegaci z Olsztyna oraz Rzeszowa.
Na wstępie Przewodniczący Zarządu Głównego kol. Marian Nowak przywitał Delegatów i odczytał program Zebrania Delegatów.
Na przewodniczącego zjazdu wybrano kol. Mariana Nowaka a na sekretarza kol. Henryka Pilawskiego.
Wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie: kol. Barbara Pawłowska, Ewa Górecka oraz Jolanta Federczyk i komisja przystąpiła do pracy powiadamiając zebranych, iż na ogólną liczbę 480 członków przypada 20 delegatów a na zjazd zgodnie z lista obecnych przybyło16 delegatów tj. 66% przy wymaganych 50% i Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał. W następnej kolejności przewodniczący zjazdu poinformował zebranych o śmierci kilku kolegów ZG PTL między innymi: Kol. Jerzego Bonieckiego, Zbigniewa Zienkiewicza oraz Zygmunta Sałandyk. Obecni uczcili ich pamięć minutą ciszy. Zjazd Delegatów podjął następujące uchwały:
1/ W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowego oraz merytorycznego za 2020 r
2/ Uchwałę w sprawie udzielenia ZG PTL absolutorium.
3/ Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie wraz z załącznikiem nr 1 wykazujące zmiany.
4/ Uchwałę o odwołaniu z powodu naturalnej śmierci zastępcy kol. Zygmunta Sałandyk z zajmowanej funkcji zastępcy przewodniczącego ZG PTL. Następnie w wolnych wnioskach przedstawiono plan obchodów 30 letniej działalności PTL obchody te jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli zaplanowano na dzień 18 września 2021r. Honorowy Patronat nad obchodami potwierdzili Pan Jakub Chełstowski Marszałek Woj. Śląskiego, Pani Małgorzata Mańka-Szulik prezydent M. Zabrze oraz ks. Jan Kopiec biskup Diecezji Gliwickiej. Patronat medialny został objęty przez radio Silesia oraz TV Zabrze. Mamy nadzieję że przygotowania pandemia nie pokrzyżuje naszych planów gdyż przygotowania idą pełną parą.
Na zakończenie przewodniczący podziękował zebranym za czynny udział w obradach życząc im szczęśliwego powrotu do swoich domów. Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne przesłanie w ustawowym terminie do odpowiednich komórek zatwierdzających i umieszczone zostało na stronie internetowej stowarzyszenia.
Protokół sporządził Marian Nowak
Przewodniczący ZG PTL
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 28.03.2009
W dniu 28 marca 2009 w Zabrzu, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W Zjeździe uczestniczyło 24 delegatów reprezentujących Oddziały Rejonowe z Bielska-Białej, Gdańska, Kielc, Rzeszowa, Wrocławia, Zabrza i Zamościa.

Wybrano kol. Tadeusza Budzińskiego na członka Zarządu Głównego. Przyjęto wynika finansowy za 2008 rok i udzielono absolutorium Zarządowi. Dokonano dalszych zmian w statucie mających na celu przyznanie towarzystwu statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Podjęto uchwałę o wpłaceniu przez Oddziały Rejonowe do końca kwietnia 2009 zaległej składki za II półrocze 2008 na nowo utworzone konto zarządzane przez cały ZG. Przypomniano przewodniczącym o konieczności nadsyłania do ZG rocznych, opisowych sprawozdań z działalności.

Więcej szczegółów w Strefie chronionej

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 21.06.2008
W dniu 21 czerwca 2008 w Zabrzu, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W Zjeździe uczestniczyło 39 delegatów reprezentujących 8 Oddziałów Rejonowych: z Bielska-Białej, Gdańska, Kielc, Olsztyna, Rzeszowa, Wrocławia, Zabrza i Zamościa. Zabrakło delegatów z oddziałów w Koszalinie, Lublinie, Szczecinie i Toruniu.
Zjazd Delegatów odwołał dotychczasowe władze i powołał nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Na siedzibę Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych wybrano Zabrze. Dokonano zmian w statucie oraz przyjęto plan działania na VII kadencję, na lata 2008÷2012.
Nowe władze Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych składają serdeczne podziękowania wszystkim delegatom i uczestnikom za udział w Zjeździe, za okazane zaufanie, za sprawny przebieg, za chęć działania i za wspaniałą atmosferę.
Dziękujemy!
Zebranie Zarządu Głównego 15.03.2008
W dniu 22.09.2007r. w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu przy ul. Damrota 2a odbyło się wspólne zebranie Zarządu Głównego PTL i Głównej Komisji Rewizyjnej PTL.
Jerzy Boniecki - rozpoczął, że jako przewodniczący GKR PTL zwrócił się pisemnie do przewodniczącej ZG PTL Sybilli Fusiarz z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia kontroli rozliczeń dochodów i rozchodów ZG PTL, których od poprzedniego Zjazdu Delegatów we wrześniu 2007 roku nie jest w stanie przeprowadzić ze względu na nieosiągalność księgowej, spowodowanej jej chorobą. Stwierdził, że obecnie przedstawiono mu do wglądu kilka segregatorów z wydrukami z banku i różnymi luźnymi kwitami, na podstawie których nie jest w stanie dokonać rzetelnej oceny gospodarki finansami PTL. Przewodnicząca S. Fusiarz odpowiedziała, że udostępniła całą dokumentacje, jaka dysponuje, a o szczegóły należy pytać p. Antoninę Bednarz - księgową.
W dalszej części zadawano przewodniczącej pytania, próbując wyjaśnić obecną sytuację w PTL. Szczegółowe sprawozdanie z zebrania znajduje się w Strefie tylko dla członków.
Na zakończenie zebrania:
  • podjęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu Delegatów w dniu 21 czerwca 2008 roku w Opolu
  • podjęto uchwałę o powołaniu Górnośląskiego Oddziału Rejonowego PTL z siedzibą w Zabrzu
  • Sybilla Fusiarz złożyła na ręce przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzego Bonieckiego pisemną rezygnację z dalszego pełnienia funkcji przewodniczącej Zarządu Głównego PTL
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 22.09.2007
W dniu 22.09.2007r. w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu przy ul. Damrota 2a odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
W zjeździe uczestniczyło 27 delegatów.
Przewodnicząca Zarządu Głównego kol. Sybilla Fusiarz przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres od ostatniego Zjazdu Delegatów. Poinformowała o braku współpracy niektórych przewodniczących oddziałów z Zarządem Głównym oraz o ustanowieniu dnia 23 kwietnia Dniem Laryngektomowanego i o zorganizowaniu "Białego Tygodnia" w Opolu. Informowała zebranych o przyczynach nie załatwienia w sądzie w Bydgoszczy zmian w KRS-ie oraz statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Następnie przedstawiono sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, które nie było szczegółowe ze względu na stan zdrowia księgowej towarzystwa, która w tym czasie przebywała w szpitalu i brak było materiałów do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Szczegółowe sprawozdanie zostanie sporządzone po powrocie do zdrowia księgowej towarzystwa i zostanie przedstawione w terminie późniejszym.
Poinformowano zebranych o istniejącej od 1 lipca 2007 roku stronie internetowej Zarządu Głównego oraz o korzyściach z tego faktu płynących.
Podjęto uchwały:
  • Uchwała o rezygnacji Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy z członkostwa w Polskim Towarzystwie Laryngektomowanych.
  • Uchwała o rezygnacji Zdzisława Zienkiewicza z funkcji członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
  • Uchwała o wyborze Andrzeja Kędziora na członka Zarządu Głównego.
  • Uchwała o obowiązku składania do Zarządu Głównego opisowych, pisemnych, rocznych sprawozdań z działalności Oddziałów Rejonowych w terminach do 31 stycznia za rok poprzedni.
  • Uchwała zobowiązująca Zarząd Główny do rozesłania do oddziałów kopii zatwierdzonego przez sąd nowego statutu Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
  • Uchwała o wysłaniu monitów do Oddziałów Rejonowych nie płacących składek do Zarządu Głównego.
Na tym Zjazd Delegatów zakończono.


O Towarzystwie  |   Informacje  |   Biblioteka  |   Kontakt  |   Forum  |   Oddziały  |   Dla Członków PTL
Wszystkie prawa zatrzeżone © 2013 PTLZG.EU
projekt i wykonanie pozycjoner.net
Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.