Polskie Towarzysktow Laryngektomowanych
     
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 28.03.2009
W dniu 28 marca 2009 w Zabrzu, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W Zjeździe uczestniczyło 24 delegatów reprezentujących Oddziały Rejonowe z Bielska-Białej, Gdańska, Kielc, Rzeszowa, Wrocławia, Zabrza i Zamościa.

Wybrano kol. Tadeusza Budzińskiego na członka Zarządu Głównego. Przyjęto wynika finansowy za 2008 rok i udzielono absolutorium Zarządowi. Dokonano dalszych zmian w statucie mających na celu przyznanie towarzystwu statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Podjęto uchwałę o wpłaceniu przez Oddziały Rejonowe do końca kwietnia 2009 zaległej składki za II półrocze 2008 na nowo utworzone konto zarządzane przez cały ZG. Przypomniano przewodniczącym o konieczności nadsyłania do ZG rocznych, opisowych sprawozdań z działalności.

Więcej szczegółów w Strefie chronionej

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 21.06.2008
W dniu 21 czerwca 2008 w Zabrzu, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W Zjeździe uczestniczyło 39 delegatów reprezentujących 8 Oddziałów Rejonowych: z Bielska-Białej, Gdańska, Kielc, Olsztyna, Rzeszowa, Wrocławia, Zabrza i Zamościa. Zabrakło delegatów z oddziałów w Koszalinie, Lublinie, Szczecinie i Toruniu.
Zjazd Delegatów odwołał dotychczasowe władze i powołał nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Na siedzibę Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych wybrano Zabrze. Dokonano zmian w statucie oraz przyjęto plan działania na VII kadencję, na lata 2008÷2012.
Nowe władze Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych składają serdeczne podziękowania wszystkim delegatom i uczestnikom za udział w Zjeździe, za okazane zaufanie, za sprawny przebieg, za chęć działania i za wspaniałą atmosferę.
Dziękujemy!
Zebranie Zarządu Głównego 15.03.2008
W dniu 22.09.2007r. w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu przy ul. Damrota 2a odbyło się wspólne zebranie Zarządu Głównego PTL i Głównej Komisji Rewizyjnej PTL.
Jerzy Boniecki - rozpoczął, że jako przewodniczący GKR PTL zwrócił się pisemnie do przewodniczącej ZG PTL Sybilli Fusiarz z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia kontroli rozliczeń dochodów i rozchodów ZG PTL, których od poprzedniego Zjazdu Delegatów we wrześniu 2007 roku nie jest w stanie przeprowadzić ze względu na nieosiągalność księgowej, spowodowanej jej chorobą. Stwierdził, że obecnie przedstawiono mu do wglądu kilka segregatorów z wydrukami z banku i różnymi luźnymi kwitami, na podstawie których nie jest w stanie dokonać rzetelnej oceny gospodarki finansami PTL. Przewodnicząca S. Fusiarz odpowiedziała, że udostępniła całą dokumentacje, jaka dysponuje, a o szczegóły należy pytać p. Antoninę Bednarz - księgową.
W dalszej części zadawano przewodniczącej pytania, próbując wyjaśnić obecną sytuację w PTL. Szczegółowe sprawozdanie z zebrania znajduje się w Strefie tylko dla członków.
Na zakończenie zebrania:
  • podjęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu Delegatów w dniu 21 czerwca 2008 roku w Opolu
  • podjęto uchwałę o powołaniu Górnośląskiego Oddziału Rejonowego PTL z siedzibą w Zabrzu
  • Sybilla Fusiarz złożyła na ręce przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzego Bonieckiego pisemną rezygnację z dalszego pełnienia funkcji przewodniczącej Zarządu Głównego PTL
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 22.09.2007
W dniu 22.09.2007r. w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu przy ul. Damrota 2a odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
W zjeździe uczestniczyło 27 delegatów.
Przewodnicząca Zarządu Głównego kol. Sybilla Fusiarz przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres od ostatniego Zjazdu Delegatów. Poinformowała o braku współpracy niektórych przewodniczących oddziałów z Zarządem Głównym oraz o ustanowieniu dnia 23 kwietnia Dniem Laryngektomowanego i o zorganizowaniu "Białego Tygodnia" w Opolu. Informowała zebranych o przyczynach nie załatwienia w sądzie w Bydgoszczy zmian w KRS-ie oraz statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Następnie przedstawiono sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, które nie było szczegółowe ze względu na stan zdrowia księgowej towarzystwa, która w tym czasie przebywała w szpitalu i brak było materiałów do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Szczegółowe sprawozdanie zostanie sporządzone po powrocie do zdrowia księgowej towarzystwa i zostanie przedstawione w terminie późniejszym.
Poinformowano zebranych o istniejącej od 1 lipca 2007 roku stronie internetowej Zarządu Głównego oraz o korzyściach z tego faktu płynących.
Podjęto uchwały:
  • Uchwała o rezygnacji Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy z członkostwa w Polskim Towarzystwie Laryngektomowanych.
  • Uchwała o rezygnacji Zdzisława Zienkiewicza z funkcji członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
  • Uchwała o wyborze Andrzeja Kędziora na członka Zarządu Głównego.
  • Uchwała o obowiązku składania do Zarządu Głównego opisowych, pisemnych, rocznych sprawozdań z działalności Oddziałów Rejonowych w terminach do 31 stycznia za rok poprzedni.
  • Uchwała zobowiązująca Zarząd Główny do rozesłania do oddziałów kopii zatwierdzonego przez sąd nowego statutu Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
  • Uchwała o wysłaniu monitów do Oddziałów Rejonowych nie płacących składek do Zarządu Głównego.
Na tym Zjazd Delegatów zakończono.


O Towarzystwie  |   Informacje  |   Biblioteka  |   Kontakt  |   Forum  |   Oddziały  |   Dla Członków PTL
Wszystkie prawa zatrzeżone © 2013 PTLZG.EU
projekt i wykonanie pozycjoner.net
Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.