Polskie Towarzysktow Laryngektomowanych
     
Wigilia 2014
W dniu 16 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej (CMR) w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 180 odbyło się spotkanie świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczyło 19 członków oddziału oraz liczne osoby towarzyszące. Było to pierwsze spotkanie w nowej siedzibie oddziału. W uroczystej wigilii udział wzięli także dr Robert Sirek – prezes zarządu Szpitala CMR oraz ksiądz Mariusz Kiszczak. Zdjęcia z wigilii można zobaczyć w ‘Galerii’.
Śmierć Pawła Moiczka
W dniu 15 grudnia 2014 zmarł wieloletni przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego PTL Bielsko-Biała kol. Paweł Moiczek.
Cześć jego pamięci!
Zmiany w składzie Zarządu OR PTL Bielsko-Biała
W dniu 08 kwietnia 2014 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Bielsku-Białej, któremu przewodniczył Andrzej Kędzior – wiceprzewodniczący zarządu OR.
Po odczytaniu przesłanej przez dotychczasowego przewodniczącego OR PTL Bielsko-Biała Pawła Moiczka rezygnacji z funkcji przewodniczącego i z jego działalności w Zarządzie OR PTL Bielsko-Biała, podjęto jednogłośnie uchwałę o przyjęciu jego dymisji i zwolnieniu go z funkcji przewodniczącego oraz członka zarządu OR PTL Bielsko-Biała.
Na wniosek przewodniczącego zebrania do zarządu OR PTL Bielsko-Biała powołano dwóch nowych członków.
Zostali nimi: Czesław Kaczmarczyk oraz Bogusław Pawlus.
Po przyjęciu nowych członków w poczet zarządu Oddziału Rejonowego PTL Bielsko-Biała wybrano
Czesława Kaczmarczyka na przewodniczącego OR PTL Bielsko-Biała,
a Bogusław Pawlus został nowym członkiem Zarządu OR PTL Bielsko-Biała.
O godzinie 14:50 zakończono Zebranie Zarządu OR PTL Bielsko-Biała.
Walne Zebranie 18 marca 2014.
Na Walne Zebranie Członków OR PTL B-B przybyło 20 członków oraz liczne osoby towarzyszące. Głównym celem zebrania było zatwierdzenie bilansu finansowego za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Zebranie otworzył i poprowadził przewodniczący Paweł Moiczek. Po przedstawieniu przez kol. Pawła Moiczka rozliczenia finansowego za rok 2013 rok Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło uchwałę zatwierdzającą wynik finansowy za rok 2013.
WZC jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi w głosowaniu jawnym.
Na tym zakończono część główną WZC i przystąpiono do spraw bieżących naszego Oddziału. Przedstawiono zaproszenia na turnusy rehabilitacyjny od ZG PTL do Gnojnika i od warszawskich laryngektomowanych do Łeby.
Spotkanie świąteczne z okazji Bożego Narodzenia 17 grudnia 2013
Na spotkanie, które odbyło jak zwykle o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego "Pod Szyndzielnią" w Bielsku-Białej przybyło 22 członków oraz ich opiekunowie. Zebranych powitał Zarząd oraz nasz opiekun lek. Zeman. Spotkanie rozpoczął Ksiądz, który zawsze jest obecny na takich uroczystościach, odmawiając modlitwę oraz wygłaszając krótkie kazanie, po czym pożegnał się z zebranymi. Następnie omawiano sprawy organizacyjne naszego Oddziału i przystąpiono do składania sobie nawzajem życzeń świątecznych wraz z łamaniem się opłatkiem. Przystąpiono do spożywania poczęstunku zakupionego w miejscowej kawiarni szpitalnej za kwotę 600,00 złotych.
Ustalono datę WZC na 28 stycznia 2014 jako obowiązkową
Spotkanie zakończyło się o godz. 17:00.
Paweł Moiczek

Spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała 2013-10-29
Na pierwsze powakacyjne spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała, które jak zwykle odbyło się w Sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią w Bielsku-Białej w dniu 29.10.2013 o godz. 15:00, przybyło 23 członków wraz z osobami towarzyszącymi. Zebranych powitał kol. Moiczek i poinformował ich miedzy innymi o kosztach uroczystości 10-tej rocznicy naszego Oddziału, która odbyła się w Brennej Leśnicy w dniu 7 września 2013. Zebranych, którzy nie uczestniczyli w tych uroczystościach pokrótce zaznajomił o jej przebiegu. Następnie po przybyciu dr Zemana uruchomiono film pokazujący przebieg tych uroczystości. Wszyscy byli zachwyceni tymi pokazami. W trakcie poczęstunku kawą rozmawiano o różnych sprawach dotyczących naszego Oddziału oraz ustalono termin spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia na dzień 17 grudnia 2013.
[ Paweł Moiczek]
2013- 10-25
Pogrzeb zmarłego naszego członka Śp. Bogusława Ciompy w dniu 25.10.2013 pochowanego na miejscowym cmentarzu w Ustroniu w powiecie Cieszyńskim. W uroczystościach wziął udział przewodniczący OR PTL Bielsko-Biała Paweł Moiczek. Zakupiono wieniec za kwotę 80,00 złotych celem złożenia go na grobie w imieniu naszego Oddziału PTL.
Paweł Moiczek
Uroczystość 10-tej rocznicy założenia OR PTL Bielsko-Biała
Uroczystość odbyła się w Ośrodku „Dolina Leśnicy” w Brennej Leśnicy w dniu 07 września 2013 r. o godzinie 10:00 na którą przybyły następujące osoby: Członkowie OR PTL BB wraz z opiekunami osobami towarzyszącymi -44 osóby Zaproszeni goście - - 19 osób
Razem 63 osoby
Porządek uroczystości:
Godzina 10,00 do godz. 12,00 część oficjalna, powitanie gości przez opiekuna Oddziału dr Zemana,
oglądanie filmu zmontowanego specjalnie na tą uroczystość przedstawiający historię założenia Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Bielsku-Białej, jego założycieli i członków Zarządu na czele z przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi Zarządów mijającego dziesięciolecia. Przedstawiono najważniejsze imprezy organizowane przez Zarząd takie jak turnusy rehabilitacyjne oraz spotkania świąteczne członków a także pikniki. Kopie wyświetlonego filmu otrzymali wszyscy nasi członkowie uczestniczący w tych uroczystościach.
Godzina 12,00 do godziny 14,00 przejażdżka wozami konnymi na terenie Brennej Leśnicy, którą sponsorował opiekun Oddziału dr Zeman.
Godzina 14,00 do 15,00 obiad
Godzina 15,00 do 20,00 tzw. Biesiada z tańcami przy muzyce obsługiwanej przez firmę „OMEGA Computers Kłósko Daniel, z poczęstunkiem („stół szwedzki”), napojami oraz kawą a także piwem. Można było również korzystać z miejscowego bufetu Ośrodka. Pożegnanie się wszystkich uczestników i powrócenie do domów. Część osób skorzystało z miejscowego noclegu w „Ośrodku Leśnica”, czyli w miejscu odbywającej się imprezy 10-tej rocznicy OR PTL Bielsko-Biała.
Następne spotkanie członków ustalono jak zwykle w Szpitalu Wojewódzkim pod Szyndzielnią w dniu 29 października 2013 o zwykłej porze.
Paweł Moiczek


Spotkanie członków OR PTL Bielsko-Biała 21 maja 2013
Porządek zebrania:
 1. Powitanie zebranych
 2. Przedstawienie bieżących spraw Oddziału
 3. Przedstawienie informacji o planowanej organizacji uroczystości z okazji dziesięciolecia założenia Oddziału OR PTL Bielsko-Biała:
 4. Nazwa i adres organizatora:
 5. Termin oraz godzina rozpoczęcia uroczystości:
 6. Plan godzinny uroczystości wraz z posiłkami:
 7. Sprawa dojazdu oraz powrotu do i z miejscowości Brenna – Leśnica:
 8. Uwagi zebranych dotyczących organizacji imprezy:
 9. Ewentualne spotkanie dla potencjalnych uczestników imprezy w połowie sierpnia 2013 celem przekazania dodatkowych ustaleń w sprawie jw.:
 10. Termin kolejnego spotkania po uroczystościach:
 11. Przyjęcie nowego członka:
 12. Specjalne apaszki: zakup w Austrii – 7 sztuk 7 euro; 30 sztuk 17 euro
Paweł MoiczekSpotkanie Wielkanocne 19 Marzec 2013
Jak zwykle o godzinie 14:00 spotkał się Zarząd celem omówienia i załatwienie spraw organizacyjnych naszego Oddziału. Na spotkanie świąteczne z okazji Wielkanocy na godzinę 15:00 do siedziby OR PTL Bielsko-Biała przybyło 22 członków wraz z osobami towarzyszącymi. Po powitaniu zebranych przez przewodniczącego kol. Moiczka głos zabrał zaproszony ksiądz, który wygłosił przemówienie stosowne do Świąt Wielkiej Nocy. Przystąpiono do spożywania posiłku świątecznego wymieniając się uwagami dotyczącymi bieżących spraw Oddziału oraz planów obchodów dziesiątej rocznicy założenia Oddziału Rejonowego PTL Bielsko-Biała. Przyjęto telefoniczną informację od lek. Zemana o powodach jego nieobecności oraz przekazanych przez niego życzeń świątecznych. Na zakończenie przekazano sobie wzajemnie życzenia z okazji Wielkiej Nocy.
Ustalono następne spotkanie na dzień 21 maja o zwykłej porze, czyli o godzinie 15:00.
Paweł Moiczek
29 Styczeń 2013
Na Walne Zebranie Członków, którego celem było zatwierdzenie bilansu finansowego Oddziału Rejonowego w Bielsku-Białej za 2012 rok przybyło 20 członków oraz liczni opiekunowie. Z uwagi na późniejsze przybycie opiekuna lek. Zemana Zebranie otworzył i poprowadził przew. Paweł Moiczek.
Zgodnie z procedurami WZC wybrano komisję skrutacyjną i po odczytaniu przez kol. Pawła Moiczka bilansu finansowego za 2012 rok poddano go pod głosowanie dla jego zatwierdzenia oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu OR PTL Bielsko-Biała (przyjęto je jednogłośnie). Uchwały zatwierdzające są dołączone do kompletu dokumentów potrzebnych do złożenia ich w Urzędzie Skarbowym. Na tym spotkanie zakończono.
Paweł Moiczek
O Towarzystwie  |   Informacje  |   Biblioteka  |   Kontakt  |   Forum  |   Oddziały  |   Dla Członków PTL
Wszystkie prawa zatrzeżone © 2013 PTLZG.EU
projekt i wykonanie pozycjoner.net
Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.